De constructeur: wie kun je benaderen en waarom?

Een constructeur is de constructief ontwerper van een project. Constructeurs zijn vaak zelfstandige adviesbureaus die normaliter worden ingeschakeld door de architect of ontwerpende partij. Uiteraard kun je ook zelf een constructeur benaderen.

Constructief ontwerp
Als de architect of bouwkundig tekenaar een ontwerp heeft gemaakt, is het de taak van de constructeur om dit ontwerp om te zetten naar een constructief ontwerp. Het constructieve ontwerp geeft aan wat de draagconstructie is van het gebouw en rekent uit met welke lasten/belastingen er rekening gehouden moet worden. Een constructeur zorgt er daarnaast ook voor dat de constructie die ontworpen wordt voldoet aan de veiligheidseisen en mechanische eisen die er aan worden gesteld.

Statische berekening
Op basis van de berekening van het constructief ontwerp wordt de statische berekening gemaakt. In deze statische berekening staan alle lasten, materiaalkeuzes en onderbouwingen van de berekening. Daarnaast worden er constructietekeningen gemaakt waarop precies te zien is hoe het gebouw gemaakt gaat worden en welke materialen worden gebruikt. Met deze constructietekeningen weet je dus welke materialen je moet inkopen, maar ook kunnen leveranciers van bijvoorbeeld vloeren en wanden op basis van deze tekeningen de producten verwerken in de tekening.

Controleren en accorderen
Later in het proces, als u materialen heeft besteld die invloed hebben qua lasten op de constructie, komt de constructeur weer in beeld. Hij gaat de berekeningen van de materialen die je hebt ontvangen van de leverancier controleren en accorderen. Pas dan kan een toeleverancier de producten produceren en leveren.

Voorbeeld: Je hebt bij Building Supply kanaalplaatvloeren besteld. Op basis van de door jou geleverde tekeningen en de statische berekening maakt Building Supply een ‘legplan’ en een berekening van de kanaalplaatvloer. Stel dat de constructeur aangeeft dat de vloer een belasting moet kunnen dragen van 500kg per m², dan neemt Building Supply deze eis over in de berekening en zorgt er voor dat er voldoende staal wordt toegepast in het beton om deze lasten voor de woning op te vangen.

Met andere woorden: Building Supply geeft in zijn berekeningen aan dat er rekening gehouden wordt met de gestelde eisen en de kanaalplaatvloer dus voldoet aan de constructieve uitgangspunten die jouw constructeur heeft voorgeschreven. Deze berekening moet vervolgens áltijd worden gecontroleerd en geaccordeerd door een constructeur. Pas na een akkoord van de constructeur zal Building Supply de kanaalplaatvloer gaan produceren.

Heb je na het lezen van deze blog nog vragen, neem dan contact op met één van onze verkoopadviseurs.