Hoe controleer ik mijn tekening

Als de tekeningen van de woning definitief zijn, wordt het tijd om bouwmaterialen in te kopen. Het controleren van de tekeningen is van cruciaal belang voor het slagen van een project. In deze blog leggen we uit hoe deze controle in de praktijk werkt.

Bij het inkopen van prefab bouwmaterialen krijg je altijd tekeningen ter controle, zodat je zeker weet dat het element uiteindelijk gaat passen in het project. Daarnaast krijg je berekeningen ter controle, zodat de leverancier weet dat het product wat hij produceert voldoet aan de gestelde eisen qua sterkte en eigenschappen van het project.

Vaak is de architect (bij particulieren) of een aannemer verantwoordelijk voor het controleren van de tekeningen. De berekeningen worden gecontroleerd door de constructeur van het project. Hij is hoofdverantwoordelijk voor het constructieve gedeelte van het eindproduct.

Het eerste leg/montageplan wordt altijd eerst gecontroleerd op maatvoering en constructieve uitgangspunten. Daarnaast worden eventuele sparingen, leidingen en lijn- en puntlasten opgegeven.
Het is belangrijk om vooraf/tijdens de controle goed na te denken over welke sparingen, centraaldozen, leidingen etc. je wilt laten plaatsen. Deze moeten digitaal aangeleverd worden in een DWG bestand (te openen met bijv. Autocad). Hulp nodig bij het digitaal intekenen? Building Supply kan dit eventueel verzorgen. Als al deze opmerkingen verstuurd zijn naar de leverancier, past deze zijn leg/montageplan hierop aan en maakt op basis van aangeleverde eisen een berekening van hetgeen dat hij gaat maken.

Deze aangepaste tekeningen en berekeningen van de toeleverancier worden weer opgestuurd en moeten nogmaals gecontroleerd worden door de architect en constructeur. Als deze tekeningen kloppen qua maatvoering, positie van sparingen, leidingen e.d. en de berekening is akkoord, kan de productie in gang gezet worden. 

Deze definitieve stukken moeten ingeleverd worden bij de gemeente, zodat de gemeente kan controleren of alles voldoet aan de vergunning. Daarnaast is het mogelijk dat de gemeente tijdens het plaatsen van deze onderdelen op de bouwplaats een inspectie komt uitvoeren (bouwtoezicht).

Stel: Building Supply levert een kanaalplaatvloer. Dan ontvangen wij het ontwerp en maken eerst een legplan met daarop de maatvoering en constructieve uitgangspunten zoals staan in de statische berekening van de woning. De architect/bouwkundige controleert de maatvoering en de constructeur controleert of de constructieve uitgangspunten correct zijn overgenomen. Mocht er iets niet kloppen, ontbreken of wijzigen, wordt dat doorgegeven. Building Supply past vervolgens opnieuw het legplan hierop aan en levert de nieuwe constructieberekening aan. Deze moet nogmaals ter controle worden verstuurd aan architect/bouwkundige en/of constructeur. Als al deze stukken akkoord zijn, wordt de productie van de kanaalplaatvloer in gang gezet.

Heb je na het lezen van deze blog nog vragen, neem dan contact op met één van onze verkoopadviseurs.