Wat is BENG (voorheen EPC)

Alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, die na 2020 worden opgeleverd moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Deze eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei (2013) en de Europese richtlijn EPBD (2010) en moeten het energieverbruik in ons land verlagen.

De BENG-eisen vervangen de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC), die in 1995 werd ingevoerd. EPC staat voor energieprestatiecoëfficiënt en is een index die hoe energiezuinig een nieuwbouwwoning is. Op het uiteindelijk energieprestatiecertificaat zijn verschillende dingen af te lezen:

  1. EPC score: Dat is het berekende energieverbruik per jaar en per m² (kWh/m²) en wordt weergegeven via een getal. Hoe lager de EPC waarde, hoe energiezuiniger de woning. De score wordt ook getoond op een kleurenbalk. Deze loopt van groen (energiezuinig) naar rood (slechte energiekwaliteit).
  2. Gegevens van de energiedeskundige
  3. Vervaldatum van het EPC certificaat.
  4. Informatie over de energiekwaliteit van de woning: Het EPC geeft info over de energiezuinigheid van de gebouwschil, verwarmingsinstallatie en de CO2-emissie.
  5. Energiebesparend advies: Het EPC vermeldt energiebesparende aanbevelingen voor de toekomstige huurder of koper. Deze zijn vrijblijvend en moeten dus niet verplicht uitgevoerd worden.
  6. Overzicht van de vastgestelde gegevens: Het gaat om de gegevens op basis waarvan de energiedeskundige zijn verslag maakte.

Heb je na het lezen van deze blog nog vragen, neem dan contact op met één van onze verkoopadviseurs.